Vår miljöpolicy

Vi tar ansvar för människa och natur. För att verka för en långsiktig hållbar utveckling försöker vi på Akustikgruppen hela tiden öka kunskapen om miljöarbetet inom företaget. Som ett led i det här arbetet försöker vi påverka både leverantörer och kunder att alltid göra det bästa valet för miljön.